Úvod

Chameleoni jsou vpodstatě „indikátory vyhovujícího prostředí a péče“. 

Tato stránka vznikla z lásky k těmto nádherným tvorům a z důvodu nedostatečné informovanosti lidí a absenci kvalitních zdrojů těchto informací. Vznikla z dlouholeté praxe chovatelů a hlavně také z odborných poznatků veterinárních lékařů, zaměřujících se speciálně na medicínu plazů.

Jen zde by podle mého také měli lidi přicházet, pokud mají jejich chameleoní mazlíčci problémy – veterinářem specialistou z oboru plazů! Doufám, že si lidé uvědomí jak křehká, nádherná, ale zejména náročná zvířata to jsou. Potřebují jisté životní podmínky a odpovídající péči.

A to něco stojí. Pokud jim to nemůžete splnit, raději si je ani nepořizujte, oni si to nezaslouží. Tato stránka vám nabízí jen a pouze doporučení a rady z praxe vlastního chovu, poznatky z profesionálního chovu a především z praxe odborných veterinářů z kliniky plazů zaměřující se na tyto zvířata. Žádné výmysly a pofidérní teorie .

Zde najdete  základní a kvalitní informace o chovu a nejčastějších chovatelských chybách a jak se jim vyvarovat. Odkazy na tu nejlepší veterinární péči, poradenství, profi osvětlení a doporučení na gutload krmného hmyzu, fotky vhodné ubikace, osvětlení , nemocí apod.

Převážně je zaměřena na chov chameleona jemenského, jelikož je nejčastěji chovaným druhem. Jde to však aplikovat i na chov chameleona pardálího, kde musíte dbát na ještě větší hydrataci, vlhkost a mírně vyšší teplotu. Hydratace je u těchto zvířat je důležitá. Některé další informace zde jsou všeobecné a jdou vztáhnout na chov různých chameleonů. Vždy se ale ujistěte jaký druh chováte nebo chcete chovat, podle toho se upravuje velikost ubikace, teplota, rosení, větrání, vhodné světla apod. Chameleoni obecně jsou poměrně náročná zvířata na chovné podmínky a vždy si musíte nastudovat odborné informace o jednotlivém druhu, jelikož často bývají rozdílné. Zde jsou informace zaměřené na chameleona jemenského neboli Chamaeleo calyptratus. Co vyhovuje jednomu druhu nesedí mnohdy dalšímu druhu.

Zcela jistě se po přečtení těchto stánek najdou lidé, kteří budou tvrdit, že chovají zvíře jinak a prospívá. Ano, i to je možné, každý jedinec je jiný. Myslete však na to, že plazi mají jednu „výhodu“ a to takovou, že na sobě dlouho nedají nic znát, a i když to navenek vypadá, že krásně prospívají, ve skutečnosti  mohou strádat, ale vy to na nich většinou poznáte, až když už je to velmi špatné.

Dodržováním následujících rad dáváte větší šanci vašim chameleonům na opravdu kvalitní, zdravý, spokojený a dlouhý život v odpovídajících podmínkách a simulovaném prostředí, které se maximálně snaží přiblížit jeho domovině, kde je jim samozřejmě nejlíp. 

Přeji všem chameleonům krásný domov a podmínky, lidem bezstarostný chov, plný radosti při pohledu na tyto nádherná a unikátní zvířata. Kdyby tyto stránky měly pomoct jednomu chamíkovi z tisíce, má to věřím smysl!