Problematika & Nemoci

Stres

Chameleon není kontaktní zvíře a na stres je velmi citlivý!! 

Někdy však můžete natrefit na jedince, kterému je kontakt příjemný a dokonce ho vyžaduje (většinou to bývá u chameleona pardálího). V tomto případě je ale kontaktem myšleno to, že po vás rád leze (myslí si, že jste strom), ne že ho budete hladit a mazlit – není to zvíře na mazlení, ale na dívání a ani to mu mnohdy nemusí být příjemné. Pozor, pokud kolem něj často chodíte vy nebo váš pes či kočka. Chameleon z toho může být nervózní a třeba přestat i žrát. Terárium proto mějte na klidnějším místě a dopřejte mu soukromí, příliš často chameleona nevytahujte, je nejraději v teráriu, kde má ideální podmínky. Jiná věc je, pokud zvíře potřebuje veterinární péči. V tomto případě riziko možného stresu z přepravy VŽDY převyšuje potřeba veterinárního ošetření! Neřešit jakékoliv onemocnění je pro zvíře daleko větší stres než přeprava samotná. Proto pokud Vašemu chamíkovi něco bude, neváhejte a ZAVČAS ho odvezte na odbornou veterinu plazů v odpovídajícím boxu (viz. přeprava).

Samice – snůška

Pokud máte chameleoní samičku, dříve nebo později se u ní postupně rozjede reprodukční cyklus – bez ohledu na to, jestli proběhlo nebo neproběhlo páření tj. i bez samce může samička klást vajíčka. V tomto období je důležité samičce nabídnout kladiště – nějaké místo, například větší misku  se substrátem, kde  může pohodlně  vlézt a hrabat aby mohla vajíčka vyklást . Nezapomeňte v tomto období  dopřát jí klid. To, že samička má v sobě vajíčka, poznáte dle jejího zbarvení, bude často tmavší, může mít snížený apetit a také bude více či méně „nafouklá“, bude se často zdržovat u dna terária nebo hrabat. Bohužel, reprodukce je pro samičku velmi náročná a leckdy je spojena se spoustou problémů, může dojít například k zadržení snůšky, které může končit až chirurgickým zákrokem. V tomto případě se obraťte na specializovanou kliniku viz níže. V tomto období u samičky také může docházet k zánětlivým procesům a pokud zvíře v tomto stavu necháte, může dojít k sepsi a úhynu samičky. Folikuly se řeší kastrací (kdy se samičce do budoucna výrazně uleví, pokud nebude nucena několikrát do roka klást až 60 vajec najednou), vajíčka se snažíme nechat samičku nejdříve samovolně vyklást, nabídnutím kladiště a ponecháním v klidu, případně se “porod” může zkusit vyvolat hormonálně. To, že chce samička klást, taky mnohdy poznáte, že se často zdržuje na dně terária nebo se snaží hrabat. Pokud máte doma pár, prosím, buďte natolik ohleduplní a nepodporujte množení. Smutné je, že tím, jak se plno lidí snaží  chameleony odchovávat, množí vlastně nepůvodní jedince z přírody, tímto se rodí pořád dokola již menší a geneticky oslabení jedinci, než jak je tomu normálně. Pro začínající chovatele bych určitě doporučil samečka, jelikož s ním nejsou spojené možné reprodukční problémy jako u samičky. Bohužel v praxi to bývá tak, že stále málo lidí ví jak se zachovat správně u gravidní samičky (kladiště, zadržená snůška apod.)

(Ne)Substrát

Každý správný chovatel či veterinář vám může potvrdit, že substrát je lepší nepoužívat vůbec. Písek, lignocel, rašelina a další tomu podobné, jsou více než nevhodné a to z jednoho prostého důvodu – chameleon je může pozřít (ať už úmyslně či neúmyslně s potravou) a může dojít k ucpání střev a zástavou vylučování, což mnohdy končí chirurgií, v lepším případě prováděním klystýrů. Podobné případy ucpání střev bývají i z pískované zadní stěny. Nikdy v tomto případě nechoďte k běžnému veterináři (neadekvátní terapií můžete jeho stav zhoršit), ale na specializované pracoviště, kde vědí, jak vašemu zvířátku pomoci. Dno můžete nechat holé nebo vystlat novinami či papírem. Je to praktické i z hygienického hlediska – pokud se chameleon vyprázdní, jednoduše bobek seberete a vyhodíte. NIKDY nenechávejte trus dlouho v ubikaci, tvořily by se bakterie. Substrát v tomto případě nabízíme u gravidní samičky v nějaké vetší misce, kde může pohodlně vajíčka vyklást.

Teritoriální zvíře

Vždy jedno zvíře do jednoho terárka! Pokud zrovna nejde o připuštění samičky a samce. Velmi špatně také snášejí,  jestliže máte více zvířat v jednotlivých ubikací a zvířata na sebe vidí. Vždy jim zajistěte soukromí.

Bezpečnost a svlek

Zamezte, aby se chameleon jakkoliv poranil – o horkou lampu, velmi ostré hrany, nebo utonul v hluboké misce s vodou – vždy dávejte misky mělké. Nenechávejte hmyz v noci volně pobíhat, může zvíře poranit. Z veterinární praxe jsem viděl hodně pokousaných zvířat až na kost a často se pak musel amputovat kus ocasu apod. Chamík se několikrát do roka svléká – mění starou kůži za novu, jak roste. S přibývajícím věkem je to menší intenzita. Nepomáhejte mu s tím, zvládne to většinou sám. Případné zbytky svlečky kolem očí či prstíků můžete opatrně odstranit pomocí navlhčeného kousku gázy. Pokud má chameleon problémy se svlekem, může to být signál toho, že něco není v pořádku.  V období dovolené je důležité mít spolehlivého člověka, který se postará o krmení, rosení, úklid ubikace a cvrčky. Je nutné zajistit chameleonovi přísun potravy a vody! 

Řeč těla

Chameleon neumí vokalizovat ani jinak dávat najevo své emoce. Spoustu věcí však můžete vyčíst z jeho barvy, kterou mění podle nálady. Pokud je Váš chameleon tmavý a flekatý, je většinou naštvaný nebo se mu něco nelíbí. Apatické polehávání často značí zdravotní problém nebo nevhodné chovné podmínky. Někdy tmavá barva ale může znamenat i bolest, březost u samice, dnu, zánět, či jiný problém. Pokud má vaše zvíře delší dobu tmavou či naopak velmi bledou nebo jinou barvu než obvykle, nežere a nekálí, může mít zdravotní problém. Zdravá barva je odstín zelené, čím zářivější a světlejší, tím se zvíře cítí víc v pohodě. V teráriu má barvu ale i tmavou když se nahřívá, obecně s tmavšími odstíny lépe absorbují teplo. Ve spánku se obvykle objeví jasné, zářivé odstíny. Zvíře mívá při výhřevu otevřenou tlamku, kvůli chlazení. Když se mu nebude líbit vaše přítomnost, nejdřív na vás otevře tlamku a nafoukne se, aby zastrašil, dále může syčet a vyjíždět po vás, popřípadě i kousnout. 

Vylučování

Moč i trus mají víceméně stejný tvar. Bobek bývá oválný – tmavý a moč žlutá nebo bílá. Frekvence je různá, záleží na aktuálních životních podmínkách, ale často se tak děje denně nebo i jednou za dva až tři dny. Někdy vyloučí vše najednou, někdy jen moč, trus až později. Pokud jsou intervaly delší, či dojde k úplné zástavě vylučování, vyhledejte veterinární pomoc. U zvířat, která mají problémy s vylučováním, se dají provádět masáže kloaky, ale vždy si to nechte nejdříve názorně ukázat od vašeho veterináře (na specializované klinice, kde denně pracují s plazi). Pokud chameleon nekálí, může to souviset s nízkou teplotou, ucpáním střev pozřením substrátu (písek, lignocel, kousky kůry, drobné kamínky, atd..) či jiných cizorodých částí, parazitárním onemocněním či poškozením zadní části těla (zadní končetiny, ocas). U samiček to může být spojeno se snůškou.

Přeprava

Pokud potřebujete chameleona přepravit, je vhodné umístit ho do nějakého boxu s víkem a dostatečným větráním. Box vysteleme ubrousky a dáme mu tam nějakou větev a rostlinu. V chladných měsících navíc musíte zajistit dostatečné teplo. Můžete použít tepelně izolované boxy, termofory či přidat lahev s teplou vodou. To, že zvíře nezvládne přepravu např. 2-3 hodiny, jsou fámy a není to důvod nedovézt zvíře na kliniku, v případě, kdy potřebuje veterinární ošetření. V takovémto případě jste naopak povinni mu lékařskou péči zajistit, nezapomínejte, že chameleon, jako jiná zvířata, je zcela odkázán na vás, na majitele. Musíte mu však zajistit přepravu kvalitní a komfortní, výše popsanou. Abyste zamezili případnému stresu, pomůže, když průhledné boxy aspoň z části překryjete například šátkem, vždy ale nezapomeňte na dostatečný přísun vzduchu.

 Nemoci

DNA – velmi častý problém

Nekrmte hmyz živočišnými produkty, dopřejte zvířeti hydrataci. Poznáte ji, že má zvíře otoky na kloubech, často tmavé zbarvení, které může souviset s bolestivostí. Většina nemocí má však velmi nespecifické příznaky, zvíře začne být méně aktivní a přestává žrát.

Nemoci ledvin

Převážné poznáte, když chamík bude prahnout po každé kapce vody, kterou uvidí, může mít jiné zbarvení a nepřijímá tolik potravy.

Dehydratace


Velmi častý problém u chovaných chameleonů. Často bývají zapadlé oči (ty ale můžou také znamenat závažnější problém). Zvířatům nabízejte vodu v různé formě – kapátka, pítka, rosení, miska, hydratovaný hmyz, občasné podávání vhodné rostlinné potravy vhodné velikosti apod. S dehydrovaným zvířetem jsou častěji také spojovány nemoci ledvin nebo dna. Vše je popsáno v sekci výživa.

Deformace kostí / křivice / padání z větví

Zvíře se neudrží, padá z větví, způsobeno velmi často nekvalitním UV-B a absencí kvalitního vápníku. Čistý kvalitní vápník je důležité neustále dodávat (poprášený krmný hmyz nejlépe s každou krmnou dávkou) ve spojení s kvalitním UV-B osvětlením. U gravidních samic je denní podávání vápníku extrémně důležité.

Fraktury končetin

Pokud se vám zdá, že chameleon kulhá, méně zatěžuje nějakou končetinu, či se celkově méně pohybuje, může mít končetinu zlomenou, zejména pokud jste si vědomi nějakého úrazu či pádu (pád – často způsobeno malým množstvím vápníku a uvb záření). V tomto případě neváhejte a obraťte se na odborného veterináře, pro zvíře je toto velmi bolestivé a potřebuje analgetika!

Kousná poranění

Od hmyzu, jiného jedince. Drobné ranky můžete ošetřit pomocí roztoku/masti Betadine, případně slabého roztoku hypermanganu, pokud krvácí, můžete se pokusit zastavit krvácení jemným přitlačením např. vatové tyčinky, vždy je ale lepší opět nechat zrevidovat rány u odborného veterináře, mohou se ošklivě zanítit a může se tak rozjet zánět.

Obstipace

Toto je popsané výše, není zde, myslím potřeba nic dodávat, jen znovu opakuji – důvod pro návštěvu veterináře.

Výhřez hemipenisů

Chameleon má dva hemipenisy, umístěné v “kapsách” u kořene ocasu po obou stranách. Může se stát, kdy mu hemipenisy z těchto kapes vyhřeznou ven a chameleon bude mít problém je zpět zatáhnout. Může se to stát například po páření. V tomto případě udržujte tkáň čistou a vlhkou (můžete vyrobit provizorní “kalhotky” – navlhčený kus gázy kolem celé zádě, uchytíte leukoplastí, ale VŽDY navštivte co NEJRYCHLEJI odborného veterináře!! Nečekejte příliš dlouho, tato tkáň je VELMI citlivá a poměrně rychle může dojít k nekróze, kdy je pak už jedinou možností amputace hemipenisu.

Výhřez kloaky

Často majitelé popisují jako “červenou bouli” vykukující z kloaky. Může to souviset s obstipací, případně snůškou a stejně jako u výhřezu hemipenisů platí, udržovat ve vlhku a co nejrychleji vyhledat lékařskou pomoc!

Zadržená snůška

Pokud máte samičku a zdá se vám delší dobu “nafouklá”, nechce přijímat potravu je nervózní, hrabe, tmavé barvy, nekálí, atd., je možné, že v sobě má buď folikuly (drobné kuličky na vaječnících, ze kterých se postupně stávají vajíčka) a nebo vajíčka. Někdy je těžké rozpoznat, o jakou formu jde, leckdy to není ani pořádně rozlišitelné na rentgenu. Důležité je, zase se budu opakovat, vyhledat odborného veterináře. Uvnitř totiž může docházet k zánětlivým procesům a pokud zvíře v tomto stavu necháte, může dojít k sepsi a úhynu samičky. Folikuly se řeší kastrací (kdy se samičce do budoucna výrazně uleví, pokud nebude nucena několikrát do roka klást až 60 vajec najednou), vajíčka se snažíme nechat samičku nejdříve samovolně vyklást, nabídnutím kladiště a ponecháním v klidu, případně se “porod” může zkusit vyvolat hormonálně. Dalším krokem je chirurgie.

Alergická reakce

Některé živé rostliny ji mohou způsobovat, chameleon bude mít “nateklé” oči, může si je často otírat o končetiny/podložku a může mu z nich téct. V tomto případě zkuste živé rostliny odstranit a případně navštivte veterináře, dá vám oční kapičky na zklidnění.

Průjem

Může souviset s dietní chybou, s příliš velkým množstvím rostlinné stravy, ale mnohdy ho mohou způsobovat střevní parazité, které se u chameleonů často vyskytují. Jedná se většinou o kokcídie, které jednoduše veterinář přeléčí adekvátním antiparazitárním prostředkem, nebo o cryptosporidie, u nichž je terapie poněkud náročnější, vzhledem k tomu, že na ně neexistuje účinný lék. Co se týče dalších střevních parazitů, v trusu často můžeme nalézt vajíčka roupů – ty jsou NORMÁLNÍ součástí plazí střevní mikroflóry a není potřeba je řešit!!! NIKDY!! preventivně chameleony NEODČERVUJEME!!!!!! Není to potřeba, naopak jim můžeme, kolikrát nesprávným dávkováním, ublížit.

Ektoparazité / kokcidie

Pokud si všimnete, že po vašem chamíkovi něco “běhá”, může to být právě nějaký ektoparazit. Vždy nechte vyšetřit, o jakého parazita jde. Zase lehce přeléčíme antiparazitiky k tomu vhodnými – většinou se jedná o roztok Fipronylu, ale vždy je lepší se poradit s veterinářem. Mějte na paměti, že ektoparazité mohou přenášet další různé nemoci, například viry. Kokcidie jsou velmi častými parazity, kteří se musí řešit odborným přeléčením. Chameleon často při nich hubne. Mohou se také přenášet na ostatní zvířata v chovu kdy nejsou dodržena hygienická pravidla.